Miljön, naturen och vi i den. Och all den SKIT vi mättar den (och oss) med.

Denna gång samtalade vi digitalt. Anpassning till Corona. Med Tomas Torbjörnssons hjälp fick vi en bild av hur människans inställning till sig själv och naturen förändrats från 1600-talet och fram till idag.

Naturen som ett kaos, som människan har till uppgift att ordna.

Naturen som en sfär av komplexa processer, där människan ingår och där hon måste anpassa sig för att överleva.

Det blev två timmar av samtal, där det var lätt att öppet pröva vad vi tror oss veta, vad vi oroar oss för och vad vi hoppas.

SKIT i miljön blir tema för samtalet även nästa tisdag den 10 november. Anmäl ditt deltagande på mail davidh.dickson@icloud.com

Bilden: ”Colonoscopy Video Tour Journey through a Healthy Colon” copyright Mark B. Pochapin

I samarbete med ABF FyrBoDal och Bengtsfors Bibliotek.
Med stöd av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse