I höst 2020 genomför Kulturföreningen Strömmar i Dalsland ett projekt med samtalsträffar på temat SKIT. Dessa samtalsträffar har påbörjats i Bengtsfors i samarbete med Bengtsfors bibliotek.

SKIT, som avföring och exkrement. SKIT som avfall. SKIT, som en människa ofta betraktas som när hälsa och krafter sviker. SKIT som metafor i språket i svenskan och i andra språk. SKIT som resurs för liv och skapande. Våra tarmar och vår hälsa.

Detta samtalar vi om.

Anmäl dig eller bara kom till biblioteket på tisdagar kl 16 – 18. När coronarestriktionerna skärps kör vi digitala möten. Anmäl dig på mail till davidh.dickson@icloud.com så skickar vi möteslänken till dig. Följ information på vår facebooksida eller på hemsidan under ”Aktuellt”.

.

Och varför då ”SKIT i Antropocen”?

Begreppet Antropocen är namnet på vår nuvarande geologiska tidsålder, där människans skit och avfall sätter sina tydliga avtryck i naturen och i de geologiska avlagringar som håller på att bildas och som kommer att finnas kvar så länge planeten existerar. Antropocen är en tid av oro för framtiden som vi måste lära oss att hantera. Vår inställning till skräp, avfall och SKIT på planeten och i vår kropp och i vår själ väntar på sin plats i vår världsbild.

.

Projektet genomförs i samarbete med Bengtsfors Bibliotek och med stöd av Helge Ax:son Johnsons stiftelse.