Visa av förra torsdagens erfarenhet, då vi fick ställa in i sista stund, hade vi idag en reservplan. Vi hade avtalat att besöka ”En Väg In” men vi förväntade oss att corona kunde sätta käppar i hjulet.

Så blev det också, men idag kunde vi genast köra enligt plan B. Vi kontaktade deltagarna redan tidigt på morgonen och fick tag på fem av dem. Två deltagare sökte vi utan att få kontakt. Nu visade det sig att tre av dem vi nådde var riktigt ordentligt sjuka. Annars tänker vi så att även vid lindrigare sjukdomssymptom, finns det saker vi kan göra tillsammans digitalt, men ligger man till sängs med hög feber, så är det laga förfall.

Det blev två individuella videosamtal. Det tog halva förmiddan och ett gott stycke in på eftermiddagen före vi blev klara. En av deltagarna fick i uppgift att genomföra ett yogaprogram och sen ringa och rapportera. Med båda deltagarna bestämde vi att träffas och utveckla en del fysiska övningar av yogakaraktär. Planen är att det sker på torsdag.

Våra individuella samtal – oavsett om de sker IRL eller digitalt – har börjat skapa en ny nivå i projektet. En nivå där vi tycker oss märka att det blir lättare för deltagarna att se strukturen i det vi gör och att var och en kan se ett mål för sitt deltagande.