Skåpafors Folkets Hus igen. Vi tyckte om lokalen. Denna gången kom en ny deltagare. Och inte ensam. Två till. De har varit med tidigare.

Idag andningsövningar, samtal, associationsövningar med utrymme för fantasin. Och när fantasin satts i rörelse – en gruppövning att gemensamt måla ”mina drömmars ö”.

Vi jobbar hela tiden på att nå nya grupper av ungdomar. Det finns en organisation ”Attention” som jobbar tillsammans med ”barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser/bedömningar, deras familjer och anhöriga”. Vi har hittat deras kontaktperson i Dals Långed, och hon var med under en del av denna dagen för att se vad vi jobbar med.

Dagens övningar innehöll både skratt och allvar. Så verkar det bli, och det tror vi avspeglar en känsla av trygghet när vi samlas så här. Det känns så så här långt.