Kulturföreningen Strömmar i Dalsland söker samarbeten inför en projektansökan till Allmänna Arvsfonden. 

Projektet vill, med konstskapande som verktyg, bidra till stärkande av kommunikationsförmågan hos barn, ungdomar och vuxna som upplever behov av stöd i sin utveckling.

Målgruppen är bred och omfattar personer med med olika funktionsvariationer såväl som personer utan diagnoser som vill hitta vägar till sina dolda resurser.

I nuläget önskas kontakt med målgruppen samt med personal för ”pröva-på-tillfällen” inför ansökan.

Genom konstnärligt skapande i måleri, skulptur, dans, teater, poesi ges utgångspunkter för utveckling av såväl verbal som annan kommunikation.

Projektet leds av personer med yrkeserfarenhet i psykologi, pedagogik, litteratur och konstnärligt skapande.

I projektet skapas och utformas metoder som i Studieförbundet Vuxenskolans regi kommer att spridas lokalt, regionalt och nationellt.

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan.

Genomförare: Kulturföreningen Strömmar i Dalsland.