Zoom. 8 deltagare. Från Bengtsfors, Billingsfors, Åmål, Brännö, Marks kommun och Västerås. Bilder samt en dikt som svar på Martin Fribergs idé:

Skit i huvudet – Gestaltning …

Våra skallar är fulla av bråte och ångest, den där bråten alltså är själva födan i vårt projekt. Nu ber jag dig att gestalta något av den bråte och den ångest som finns i din skalle, din själ, att komma ut och lufta sig och bli sedd från nya håll, kunna bli betraktad av andra.

Elea Kaspara Fredriksens bild
var en av utgångspunkterna
i dagens samtal

Bilderna och dikten gav associationer. De gav både ingångar och utgångar till skiten i våra huvuden.

Nästa gång blir det ytterligare ”hands on”. Frågan – kan dessa verk bli en utställning?