Välkommen till Strömmar i Dalslands workshop med kreativt skapande. Månd 19 juni.