På måndag den 1 februari fortsätter vi att testa vår idé med utbyte av kunskap och erfarenhet över kulturgränser. Interkulturell dialog har det kallats. Vi prövar vilka samtalsämnen som fungerar och hur vi kan ge varandra ett ömsesidigt utbyte och bryta isoleringen i pandemin.