I det här projektet kombinerade vi två saker. Kulturarv och integration.

Människor födda i Sverige och människor födda i andra länder har skrivit och berättat om sina liv. Här liksom alltid sökte vi också tillsammans efter sagor, sägner från Dalsland och från hela världen.

I projektet deltog guider i de performance-event som ingick i utställningen. Eventen ägde rum 27/5 och 29/6 2019. Vill du veta mer om hur vi arbetade med detta projektet eller om hur vi arbetar nu, hör av dig till

Tatiana Pismenskaya pismenskaya17@gmail.com

eller

David Dickson davidh.dickson@icloud.com

Projektet ”I Samma Båt” genomfördes av Kulturföreningen Strömmar i Dalsland i samarbete med ABF och Young Innovation Hub i Åmål och med stöd av Längmanska Kulturfonden.