Sist visade vi varandra vad vi skapat av temat ”Skit i huvudet”. Denna gång ska vi gå vidare. Vi visar fler gestaltningar. Och vi diskuterar hur vi vill använda det vi skapar. Utställning? Eller vad?