Januari till och med mars 2020 arbetade Kulturföreningen Strömmar i Dalsland framför allt med hälsoprojektet KÄNNA VÅGA SKAPA. Detta var ett pilotprojekt där kreativitet och konst användes som verktyg för psykisk hälsa. Projektet, som stöddes av Folkhälsorådet i Bengtsfors Kommun, samlade en grupp ungdomar till kreativa övningar och samtal. Vid utvärderingen av projektet har föreningen tagit tillvara de erfarenheter som gjorts inför framtida projekt.

Kulturföreningen startade 2018 och de första större projekten var två fotosessioner i början på november det året. De blev sedan grunden för en utställning på Frivilligcentralen Förgätmigej i Bengtsfors i december. I arbetet med den utställningen deltog bland andra några ungdomar från högstadiet i Bengtsfors, en grupp afghanska killar och två syrisk-palestinska unga kvinnor från Dals Långed.

Hela våren 2019 arbetade Kulturföreningen med att skapa och genomföra performanceutställningen I Samma Båt. Det var föreningens projektledare Tatiana Pismenskaya som ledde det arbetet som sitt praktikarbete i en tvåårig utbildning på Kulturverkstan i Göteborg. I denna praktik, som genomfördes på ABF i Bengtsfors och Åmål samlades flyktingars berättelser in och gjordes till grund för en konstutställning och performanceberättelse om människors livsresor. I arbetet engagerades deltagare från föreningens övriga studiecirklar tillsammans med föreningens medlemmar och frivilliga från Åmål, Bengtsfors, Mellerud och Karlstad. Speciellt värdefullt blev det arbete som utfördes av ungdomar kring volontärorganisationen Young Innovation Hub i Åmål. I utställningen ingick konstverk av 5 konstnärer – Habib Alraii Dals Långed, Sherian Baklaro Tyskland, Sheri Mustafa Danmark, Ivan Dahlstrand Kamiyasu Stockholm och Sens OC Mexico. I Samma båt genomfördes i samarbete med ABF och med stöd av Längmanska Kulturfonden.

Sommaren 2019 ägnade Kulturföreningen åt ett samarbete med Billingsfors Teatersällskap i syfte att återuppliva teaterverksamheten kring den anrika Friluftsteatern på Ön i Billingsfors. Det arbetet påbörjades redan i januari 2019 och ledde till en föreställning 2 augusti i samband med Bengtsfors Kommuns Kulturvecka. En föreställning genomfördes också på Folkets Park i Bengtsfors den 24 augusti i samband med folkparkens 90-årsjubileum och ytterligare en på Dalslands Konstmuseum i Upperud den 23 november. I det här teaterprojektet genomfördes också en serie workshops och samtalsgrupper, som ledde fram till två performance-event i Bengtsfors i slutet av oktober – ett på Majberget i samband med Kommunens ljus- och skräckkväll och ett på IT-caféet Caméra-IT. Projektet tillsammans med Billingsfors Teatersällskap har uppburit stöd av Dalslands Sparbank och Bengtsfors kommun i syfte att skapa en hållbar teaterverksamhet för framtiden. Det avslutades i december 2019, och fick till resultat ett nytt samarbete mellan Billingsfors Teatersällskap, Frivilligcentralen Förgätmigej och Sensus.

2020 04 18 David Dickson